Asbest i 2024: Alt du skal vide

Nye regler ifm. håndtering og bortskaffelse af asbest.

asbest 2024

Nye krav til håndtering af asbestaffald

Fra 1. januar 2024 indføres der nye regler for aflevering af asbest og eternit. Disse regler kræver, at alt asbestaffald, uanset om det er støvende eller ej, skal emballeres korrekt før aflevering. I Faaborg-Midtfyn Kommune betyder det, at affaldet skal være pakket i bigbags på paller og kun kan afleveres på særligt udpegede genbrugsstationer. Disse tiltag er sat i værk for at forbedre arbejdsmiljøet og beskytte miljøet mod asbestspredning [1]

Arbejdstilsynet har også implementeret ændringer, der trådte i kraft den 1. juli 2023, som gør kravene til virksomheder, der arbejder med asbest, tydeligere. Disse omfatter bøder for manglende anmeldelse af asbestarbejde og krav om kompetencepåbud for virksomheder uden en tilstrækkelig arbejdsplan for nedrivning [2]

I Aalborg Kommune introduceres en ny ordning for asbestaffald, der træder i kraft i løbet af første kvartal 2024, hvilket begrænser afleveringen af asbestaffald til maksimalt 100 kg på bestemte genbrugspladser. For mængder over dette skal der bestilles en specifik afhentning [3]

Borup Enterprises Forpligtelse

Ved Borup Enterprise følger vi nøje disse nye regler og sikrer, at al asbesthåndtering i vores virksomhed er i overensstemmelse med de nyeste lovgivningsmæssige krav. Vores tilgang inkluderer:

  • Uddannelse af Vores Team: Vi sikrer, at vores medarbejdere er fuldt uddannede og informerede om de seneste asbesthåndteringsprotokoller og sikkerhedsforanstaltninger.
  • Korrekt Emballering: Alt vores asbestaffald emballeres korrekt i overensstemmelse med de nye krav, herunder brugen af bigbags og korrekt mærkning.
  • Samarbejde med Lokale Genbrugsstationer: Vi arbejder tæt sammen med lokale genbrugsstationer for at sikre, at al asbestaffald afleveres korrekt og sikkert.
  • Kontinuerlig Overvågning og Tilpasning: Vi holder os løbende opdaterede med eventuelle ændringer i lovgivningen eller nye bedste praksisser inden for asbesthåndtering.

Vores Engagement i Sikkerhed og Miljøbeskyttelse

Hos Borup Enterprise er vi forpligtede til ikke blot at overholde lovgivningen, men også til at beskytte sundheden for alle, vi arbejder med, samt at bevare miljøet for fremtidige generationer. Vi forstår risiciene ved asbest og tager vores rolle i at minimere disse risici alvorligt.

Vores proaktive tilgang til de nye asbestregler i 2024 demonstrerer vores engagement i at være en ansvarlig og pålidelig partner i branchen. Ved at investere i den korrekte håndtering og bortskaffelse af asbestaffald sikrer vi, at vi bidrager til et sundere arbejdsmiljø og et renere miljø.

Til vores kunder og samarbejdspartnere: I kan stole på, at Borup Enterprise vil fortsætte med at levere tjenester, der ikke alene opfylder, men overgår de gældende standarder for asbesthåndtering. Vi er her for at støtte jer gennem disse ændringer og sikre, at jeres projekter forbliver sikre, lovlige og ansvarlige.

Læs mere om asbestsanering.