Miljøsanering

Vi tilbyder alle former for miljøsanering til erhvervskunder

Miljøsanering

Miljøsanering til erhverv

Når ældre bygninger skal renoveres eller rives ned, er det yderst vigtigt at tage forholdsregler i forhold til miljøfarlige stoffer. Vi tilbyder professionel miljøsanering:

Vi har mere end 20 års brancheerfaring, og leverer altid et resultat i høj kvalitet. Vi er i tæt dialog med jer fra starten, så I kan følge med i processen, hvad vi finder af miljøskadelige stoffer, og andre relevante informationer.

Har du brug for professionel rådgivning eller ønsker du at indhente et uforpligtende tilbud? Kontakt os på telefon 70 10 10 11 eller skriv til os på enten kontakt@borupenterprise.dk eller ved at udfylde vores kontaktformular, så vender vi retur hurtigst muligt.

skimmelsanering

Processen fra A-ZIdentifikation

Forud for saneringen ligger en grundig undersøgelse af ejendommen for at identificere potentielt skadelige stoffer i materialer som asbest, bly, PCB og andet, som kan være farlige for både os mennesker og miljøet.

Planlægning

Ved fund af miljøfarlige stoffer udarbejder vi en detaljeret og gennemgribende saneringsplan. Vi tager højde for omfanget af forureningen, de berørte materialer og udarbejder her en plan for, hvordan vi mest effektivt kan fjerne og bortskaffe berørte materialer. Planen sikrer, at alle aspekter af saneringen overholder gældende miljølovgivning og sikkerhedsstandarder.

Sanering

Saneringsprocessen udføres af specialuddannede fagfolk, der anvender passende beskyttelsesudstyr og teknikker for at minimere risikoen for eksponering og spredning af de farlige stoffer. Afhængigt af typen og omfanget af forureningen kan processen indebære fysisk fjernelse, indkapsling eller andre metoder til at sikre, at det hele håndteres sikkert.

Bortskaffelse

Efter fjernelsen af de forurenende materialer transporteres disse til godkendte miljøanlæg, hvor de behandles på en miljømæssigt forsvarlig måde. Efterfølgende foretages en grundig efterkontrol for at sikre, at alt er blevet fjernet, og at ejendommen er sikker til brug, renovering eller nedrivning.