Faren ved asbest

Derfor skal asbest håndteres og bortskaffes af professionelle

Faren ved asbest

Derfor skal asbest håndteres og bortskaffes af professionelle

VIGTIGT: Fjern ikke selv asbesten!

Asbest kan være farligt, når det skal fjernes, eller når du arbejder med nedrivning eller fjernelse af asbestholdigt materiale. Derfor er det vigtigt at asbest-saneringen bliver udført korrekt og med de rette forholdsregler. Arbejder du til dagligt i omgivelser, hvor der forekommer støv fra asbesten, kan du være i den situation at asbesten spaltes i meget små fibre. I disse situationer bliver asbest fibrene så fine, at det ikke kan ses med det blotte øje. Indånding af disse fibre er langt det største helbredsmæssige problem. Asbest kan fremkalde flere sygdomme som eksempelvis: Asbestose (stenlunger), kronisk lungesygdom, lungekræft, lungehindekræft og fortykkelse af lungehinden.

asbest-sanering i hele Danmark

Findes stadig i meget byggeri

Asbest blev forbudt i 1986, men mange bygninger fra 60’erne og 70’erne, kræver stadig asbest-sanering i forbindelse med ombygning, nedrivning eller renovering. Du bør derfor vælge Borup Enterprise til at udføre din asbest-sanering. Virksomheden har det nødvendige udstyr og den påkrævede viden for at kunne udføre asbest-sanering, uden at udsætte personer for de skadelige asbestfibre.

Tag fat i en professionel sanitør

Det er meget vigtigt at asbesten nedtages med de rigtige værktøjer og sikkerhedsforbehold, således at du undgår, at mennesker eller dyr omgås det farlige asbeststøv. Hos Borup Enterprise har man uddannet personale og stor erfaring med at fjerne alle former for asbest og asbestholdige materialer. Virksomhedens skadeservice kører ud til alle slags bebyggelser, hvor der kan være asbest, herunder bebyggelse hvor der anvendes asbest til tag- og facadebeklædning, isolering, fliseklæb m.v.

Hvad siger vores kunder?


Positiv: Kvalitet, Professionalisme, Punktlighed, Svartid
Oprydning, bortkørsel og rengøring af loftsrum efter fund af asbeststøv.
Arbejdet perfekt udført og indenfor den aftalte tidsramme. Var dyrere end alternative tilbud, men virkede væsentligt mere professionelle i deres håndtering af asbesten. Merprisen givet godt ud.


Positiv: Kvalitet, Professionalisme, Punktlighed, Svartid, Værdi
Hurtig respons og kom meget hurtigt. Meget tilfreds!
Tjenester: Fjernelse af skimmelsvamp, Rengøring for skimmelsvamp


Tjenester: Inspektion af skimmelsvamp, Fjernelse af skimmelsvamp, Restaurering efter skimmelsvamp
Positiv: Kvalitet, Professionalisme, Værdi


Positiv: Kvalitet, Professionalisme, Punktlighed, Svartid
Oprydning, bortkørsel og rengøring af loftsrum efter fund af asbeststøv.
Arbejdet perfekt udført og indenfor den aftalte tidsramme. Var dyrere end alternative tilbud, men virkede væsentligt mere professionelle i deres håndtering af asbesten. Merprisen givet godt ud.


Positiv: Kvalitet, Professionalisme, Punktlighed, Svartid, Værdi
Hurtig respons og kom meget hurtigt. Meget tilfreds!


Tjenester: Inspektion af skimmelsvamp, Fjernelse af skimmelsvamp, Restaurering efter skimmelsvamp
Positiv: Kvalitet, Professionalisme, Værdi