Miljøhåndtering

Vi går meget op korrekt håndtering af miljøskadeligt affald

Miljøhåndtering

Professionel håndtering af farligt affald

Miljøansvarlighed og håndtering af farligt affald er lovpligtigt, men også en grundsten i hele vores forretning – både for vores medarbejderes, miljøets og vores kunders skyld.

Vores ekspertteam er specialiseret i at klassificere og håndtere farligt affald, herunder materialer som indeholder bly, asbest, PCB eller andet. Al farligt materiale og byggeaffald skal bortskaffes på forsvarlig vis.

Har I brug for en professionel fagperson? Vi hjælper erhvervskunder i hele landet.

Kontakt os allerede i dag.

Arbejder ved kontor

Vi varetager hele processen

Vores proces starter med en omhyggelig miljøscreening for at identificere miljøfarlige stoffer i byggeaffald. Vi følger nøje gældende lovgivning og bestemmelser for at sikre en lovlig og sikker håndtering af alle materialer.

Vi tager stikprøver af byggematerialer, som man ved, kan indeholde miljøfarlige stoffer. Prøverne analyseres og giver os herefter svar på, hvad der efterfølgende skal ske med bygningen. Findes der tegn på farligt miljøaffald, foretager vi en grundig sanering.

Herefter skal de påvirkede byggematerialer afskaffes på forsvarlig vis. Vi samarbejder tæt med kommunale myndigheder for at sikre, at alt affald transporteres til de rette modtageanlæg, hvor de håndteres lovmæssigt forsvarligt. Vores team håndterer al nødvendig dokumentation for at overholde lovgivningen og sikre en ansvarlig proces hele vejen.

Kontakt Borup Enterprise

Korrekt identifikation, håndtering og bortskaffelse af farligt byggeaffald for at beskytte både miljøet og menneskers sundhed er en vigtig proces indenfor sanering.

Ønsker I en professionel og omfattende miljøhåndteringstjeneste, kan I med fordel kontakte Borup Enterprise. Med vores ekspertise sikrer vi, at hele jeres projekt opfylder alle miljømæssige og lovgivningsmæssige krav samtidig med, at vi beskytter både miljøet og vores sundhed.

Kontakt os og hør mere om miljøhåndtering og vores saneringsprocesser. Ring på 70 10 10 11 eller skriv til kontakt@borupenterprise.dk eller via vores formular, så kontakter vi dig.